‘Sarvarii guddaa akka biyyaatti kan jalqabaa ta’u hojii jalqabsiisuuf’- Abdiisaa Baancaa

Godina Arsii Lixaa Nansabootti kan dhalate dargaggoo Abdiisaa Bancaa Jaarraa, Yunvarsiitii Haramaayaa irraa ogummaa Teeknoolojii odeeffannoo fi qunnamtiitiin (ICT) eebbifame.

Bara 2006 erga dhaabbata ‘oroict.com’ hundeessees hojiiwwan teeknolojiidhaan walqabatan hedduu hojjechaa ture.

Dargaggoo Abdiisaan hojiilee gama kanaan hojjechaa turee fi waan gara fuuladuraatti milkeessuuf hojjechaa jiru irratti BBC waliin turtii taasiseera.{…}

Realted Posts:

Author: 21st Century Library & Information Technology Network [Information & Knowledge Dissemination Platform By Mulugeta Woldetsadik, Librarian/Information Professional at Hawassa University, Ethiopia]

Mulugeta Woldetsadik, Librarian/Information Professional @ Hawassa University, , Sidama Region, Ethiopia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: