አዲሲ የመጽሐፍ ስጦታ ከእስር ቤት፤ተፃፈ በልደቱ አያሌው ፤ ታህሣሥ 2013 ዓ.ም.


ዛሬ ለገበያ የበቃው አዲሱ የልደቱ መፅሀፍ። ክልሎች ከ9 ወደ 20 ማደግ አለባቸው ይላል። እንዴት በምን ሁኔታ ገዝተህ አንብብ

መታሰቢያነቱ፤
“በፖለቲካ አመለካከት፣ በግለሰቦች ቂም በቀል፣ በህግ አስፈፃሚው አካል የሥራ ብቃት፣ ቅንነትና ሥነምግባር እጦት ምክንያት ፍትህ ተነፍገው በየፖሊስ ጣቢያውና በየማረሚያ ቤቱ ለተሰቃዩ እና በመሰቃየት ላይ ለሚገኙ እስረኞች ሁሉ ይሁን”
ልደቱ አያሌው “ስጦታ ከእስር ቤት”

የልደቱ የእስር ቤት ስጦታ፤ክልሎች ከ9 ወደ 20 ማደግ አለባቸው! ዛሬ ከወጣው አዲሲ መፅሀፋቸው ገፅ የተወሰደ፤ (ገፅ 248)

የልደቱ የእስር ቤት ስጦታ፤ክልሎች ከ9 ወደ 20 ማደግ አለባቸው!ዛሬ ከወጣው አዲሲ መፅሀፋቸው ገፅ የተወሰደ፤ (ገፅ 250)

አንቀፅ 39!3. የመገንጠል ጥያቄን በሚመለከትበሕገ-መንግሥቱ ውስጥ “መገንጠል” ያልተከለከለም፣ ያልተፈቀደም መብት እንዲሆን በሚያስችል አግባብ ተሻሽሏል፡፡

4. በብሔር ማንነት መደራጀትን በተመለከተ በብሔር መደራጀት መብት ሆኖ እንዲቀጥል፣ ነገር ግን ራሳቸውን በብሔር ያደራጁ ፓርቲዎች በፌዴራል መንግሥቱ የሚኖራቸው ሥልጣንና ሚና ከተደራጁበት ዓላማ አንፃር የተመጠነና የተገደበ እንዲሆን በሚያስችል መልኩ ተሻሽሏል፡፡

5. ቋንቋን በተመለከተ

5.1.አማርኛ አንደኛ፣ ኦሮምኛ ሁለተኛ የሃገሪቱ የሥራ ቋንቋ እንዲሆን፤ 5.2.ሁሉም የሃገሪቱ ክልሎችና ከተሞች ሁለት የሥራ ቋንቋ እንዲኖራቸውና | ከሁለቱ የሥራ ቋንቋዎች አንዱ አማርኛ እንዲሆን የሚያስችል ማሻሻያ ተደርጓል፡፡

ማንበብ ማሰላሰል በማይወድ
በተራ የመንደር ስድብ በተጠመደ የፖለቲካ ማህበረሰብ ውስጥ Real ፖለቲከኛ ሆኖ መፈጠር እሳት ላይ መጣድ ነወ፤
ይህ ሰንጠረጨዥ ከአዲሱ የአቶ ልደቱ መፅሀፍ የተወሰደ ነው።

ኢትዮጵያ ጦርነትን አሸንፈው ቤተ-መንግስት በገቡ ጥቂት የፖለቲካ ሰዎች ታሪኳና ማንነቷ እንደገና የተበየነውና በአንድነት የመኖር ሳይሆን የመበተን እቅድና ቃል ኪዳን የፈረመችው ህዳር 29 ቀን 1987 ዓ/ም ይህ አሁን የምንገዛበት ህገ መንግስት የፀደቀ ዕለት ነው ማለት ይቻላል”ልደቱ በአዲሱ መጽሐፍ

ዶ/ር ኤርሲዶ ለንደቦ
አቶ ልደቱ አዲስ በፃፉት “ስጦታ ከእስር ቤት” በሚለው መፅሐፋቸው የጀርባ ሽፋን የሰጡት እስተያየት፡፡
“ወንድም ልደቱ ለእኔ ፕሮፌሽናልና ስልጡን ፖለቲከኛ ነው፡፡ አደጋን ተጋፍጦ ከሃቅ ጋር ይቆማል እንጂ የሕዝበኝነት ድጋፍ ፍለጋ በማያምንበት መንገድ አይነጉድም፡፡
የኢትዮጵያን ፖለቲካና የፖለቲካ ባህል የተነተኑ ሦስት መጻሐፍት ቀደም ሲል አስነብቦናል፡፡ እነኚህ ሦስት መጽሐፍት የኢትዮጵያ ፖለቲካ “ሳይንስ” ሲሆኑ፤ የቅርቡ “27 ሲደመር 2” እና ይህ “ስጦታ ከእስር ቤት” የተሰኙት መጽሐሐፍቶች ግን የኢትዮጵያ የፖለቲካ መፍትሄ “ቴክኖሎጂዎች” ናቸው ማለት እችላለሁ፡፡
ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማሪያም ስለ ሃገረ -ፖለቲካ መክሸፍ አሳምነውኛል፡፡ የልደቱ ስራዎችና ሕይወቱ ግን የመክሸፍ ችግራችን ፈውስ ናቸው፡፡ ሕሊና ያለው፤ እራሱን የሚያከብርና ሃገሩን የሚወድ ዜጋ ይህንን ህገ -መንግስታዊ መክሸፍን የሚፈውስ መፀሐፍ ማንበብና የለውጥ ተሳታፊ መሆን ሞራላዊ ግዴታው ነው ብዬ ለመናገር እደፍራለሁ።”
ዶ/ር ኤርሲዶ ለንደቦ

Source: Ewunet Emnet – እውነት እምነት fb page

Advertisement

The Most 2020 Achievements of Research Articles Published on Prestigious High Impact Factor Elsevier Journals , By Allah Dekama Jara (PhD) from College of Natural & Computational Science, Hawassa University, Ethiopia.


Open Access Resources Advocacy via LIS 21st Century Information Retrieval & Dissemination Network , Hawassa University, Ethiopia

Librarians are powerful advocates for informing and engaging their researchers in the open science landscape. 

Wiley Online Library

Notes from 21st Century Information Retrieval & Dissemination Network

Mulugeta W/TsadikLibrarian at Hawassa University

I would say that of course, I am an advocate of open access. I am a librarian and librarians are advocates for access to all information and I believe that is our core mission.

If information is open, our job as a librarian is to facilitate access to the information. When the access is open it tends to be easier to facilitate. If the information is not open, I believe a librarian’s mission is to still facilitate our patrons’ access to the information we can get using as many tools as possible, such as catalogues and inter-library lending.

So, I am an advocate for open access, and I believe that making information free has a positive effect, as it makes people better, freer, and more empowered.

As 21st Century librarian, I have also envisaged creating partnerships with other Universities and well-known publishers such as Elsevier Library Connect, Wiley Online Library & Scopus…etc

An important role of academic librarians is to support researchers and students to produce quality research outputs, and one of the ways in which they do this is by promoting Open Access Resources, that is why I have been initiated to advocate for change and promote research articles published on Open Access platforms by researchers of Hawassa University.

Nowadays, Hawassa University vision is to be one of the top ten Research Universities in East Africa by 2031, in line with HU vision taking into consideration the vision of Hawassa University it is the mission of librarians to discover or retrieve research articles, disseminate and increase the visibility of the researcher and the institution.

Based upon the aforementioned as an advocate of Open Access I will strive to promote Open Access Resources and Researchers via Library & Information Science 21st Century Information Retrieval & Dissemination Network Hawassa University official online platforms.

Accordingly, you will find below the most 2020 achievements of research articles which are published on Prestigious Elsevier Journals By Allah Dekama Jara (PhD), College of Natural & Computational Science, Hawassa University, Ethiopia:

The below quotes are the gateway towards the thematic topic I have already indicated on the title of the blog post:

“Key is the question of where do new ideas come from. Historically, four places: government labs, big corporations, start-up companies, and research universities .”


— Nicholas Negroponte

“Great research universities around the world are visible not just through their quality graduates but as knowledge creators and technology developers .”

— Kapil Sibal

Here are the Research Articles:

Title:

Mineralogical and petrographic analysis on the flake graphite ore from Saba Boru area in Ethiopia.

Checkout more

Title:

Chemical purification processes of the natural crystalline flake graphite for Li-ion Battery anode

Checkout more

Title:

Structural and magnetic investigation of Al3+ and Cr3+substituted Ni–Co–Cu nanoferrites for potential applications

Checkout more

Big brands

The following three elements, reputation, research citations and staff ratios, account for four-fifths of the rankings of the Universities. And there are also marks for being more international, in terms of academic staff and students.


Hawassa University is one of 8 Research Universities in Ethiopia Recognised by Ministry of Science & Higher Education.
 

These recently published articles are the top witnesses and indicators that Hawassa University is likely to be large, prestigious, research-intensive university among the public Universities in Ethiopia, with strong science departments and lots of international collaborations. This achievement paves a way as template for success being a role model to other sister Universities at home and international level..

Allah Dekama Jara (PhD)

Dr. Allah D. Jara is currently working on:

  • Purification of Ethiopian Graphite as the battery for electric vehicles
  •  Mineral processing and characterization
  • Advanced Ceramics for energy storage and conversion
  • Nanomaterials for sustainable energy use
  •  Refractory Materials

Dr. Allah Dekama Jara can be reached at the below address:

PhD in Materials science and Engineering (Ceramics Engineering)

Asst. Prof. at Hawassa University
Department of physics and Materials Science

Email 1: Allahdheekamaa1725@gmail.com

Email 2: yaaladhek1978@gmail.com

Email 3: hawwiallah@yahoo.com

Mobile:+251921338901

Mobile: +251923139595

%d bloggers like this: