Congratulations! Google Starts translating documents into Afaan Oromoo {Gugiliin Afaan Oromoottin Dookumantiillee hiikuu eegaleera}

Dookumantii Fuulota heddu qabu yeroo takaan olfeetanii daqiiqaa 1 keessatti Afaan barbaddanitti jijjiiruu ykn Afaan barbaaddan irraa Afaan Oromootti jijjiirachuuf hulaan banameera. BAGA GAMMAADDAN, Congratulations!


Source:

Advertisement

Top 10 Women’s Track Nations in 2022


Based on World Athletics Championships Oregon22 placing table, Ethiopia was the top nation in women’s track.

For more information on the placing table, head to the World Athletics website:

Kitaaba haaraadha ‘Galaa Qabsoo’ jedhu Boru Hoteela Ililliitti sa’aa 7:00 eegalee eebbifama.


Boru Hoteela Ililliitti sa’aa 7:00 eegalee eebbifama.

%d bloggers like this: