Baga Birraan Isin Gahe _መልካም አዲስ ዓመት_ርሑስ ሓዱሽ ኣመት [2015]


BAGA BIRRAAN ISIN GAHE. BARA GAAGA’AMA XAXAMAA KEESSA LIXNE KEESSAA ITTI BAANEE NAGAAN BU’U NUUF HAA TA’U !

መልካም አዲስ ዓመት። አዲሱ አመት ከገባንበት ውስብስብ ቀውስ ወጥተን ሰላም የሚሰፍንበት ይሁንልን!

Advertisement
%d bloggers like this: