2022-2024 Medical Library Student Pathways Internship -Florida


Information Science, Library and Archives Internships

Company/Organization Veteran’s Health Administration

Approximate Date of Posting April 15, 2022

Deadline May 6, 2022

Source https://www.usajobs.gov/job/649117300

View original post

Advertisement

GUYYAA GOOTOTA OROMOO (#GGO) EBLA 15


AMBO TV

SEENAA GABAABAA GUYYAA GOOTOTA OROMOO (EBLA 15)

ABOn bara 1973 Hundeeffamee Sagantaan Siyaasaa isaa bara 1974 barraa’uun bara 1976 ragga’ee hojii irra ooluu eegale.  ABOn ijaaramuu irraa eegalee hojii gurguddaa hojjechaa ture; bara ABOn ijaarame Oromoon ani Oromoodha ofiin jedhu muraasa, ABOnis ijaaramuu irraa eegaluun eenyummaa Oromummaa barsiisaa ture. Haala kanaan qabsoo hidhannoo, Dippiloomaasii, Siyaasa ,Uummata Oromoo dammaqsuu irratti jabinaan hojjetaa ture. Bara 1978 walakkeessa irraa kaasee hanga dhuma 1979tti ABO’n haala akkaan rakkisaa keessa ture. Yeroon kun yeroo lolli Somaaliyaa fi Itoophiyaa dhumatee waraanni Ziyaad Barree ari’amee bahedha. Mootummaan Dargii humna ABO kan reef ijaaramaa jiru dhabamsiisuuf duula wal-irraa hin citne itti bobbaasee lola jabaa ABO waliin geeggessaa ture. Waraanni Bilisummaa Oromoo Baalee, Arsii fi Harargee keessatti duula kana of irraa deebisuuf lola ciccimaatti seene. Bara sana haalli jiru ulfaataa waan tureef Quunnamtiin Waraana Bilisummaa Oromoo illee addaan citee waraanichi ni faca’a yaaddoon jedhu  guddaa ture.  Garuu Waraanni Bilisummaa…

View original post 1,097 more words

The metaverse is coming. Here are 4 things businesses can expect


The European Sting - Critical News & Insights on European Politics, Economy, Foreign Affairs, Business & Technology - europeansting.com

(Credit: Unsplash)

This article is brought to you thanks to the collaboration ofThe European Stingwith theWorld Economic Forum.

Author: Victoria Masterson, Senior Writer, Formative Content


  • The metaverse brings “tremendous opportunity” – but lots of work is needed first, Accenture says.
  • This includes redesigning today’s internet from a “disparate collection of sites and apps” to a continuous 3D universe.
  • BMW, Disney, Gucci and Warner Bros are some of the companies already operating in the metaverse.

The metaverse proposes a very different platform to the internet we’re using today – and businesses must be ready. That’s the key message in a new report from professional services company Accenture, titled Meet Me in the Metaverse.

The metaverse is essentially a new immersive version of the internet. Instead of viewing digital content on a computer, we will wear virtual reality headsets to move around 3D digital environments.

Here’s…

View original post 720 more words

%d bloggers like this: