Oduu Gammachiisaa – Hiikkaa Gugililii Afaan Oromootiin fageenya dheeraa tarkafaanne


#OduuGammachiisaa – Hiikkaa Gugililii Afaan Oromootiin fageenya dheeraa tarkafaanne, #Oduu Gammachuu fi #Injifannootu jira:


1) #AfaanOromoo Gugilii irratti tajaajila kennuu Eegale. Hiikkaan Afaan Oromoo gara Sadarkaa olaanu(Beta Translate) ce’eera. kanaanis Jechoota English galchinee Afaan Oromootti hiikee kan nutti agarsiisu yoo tahu, Jechoota hin jirre ammoo tilmaama itti dhiyaatu ykn isuma galchine baasuudhaan mirkaneessuu ykn fooyyeessuudhaaf carraa nuuf kan laatu taha. … Dabalataan IlaaliπŸ‘‡πŸ½πŸ‘‡πŸ½πŸ‘‡πŸ½

%d bloggers like this: