የመንግስት አስፈጻሚ ተቋማት የሚያወጧቸውን መመሪያዎች ማግኘት ለምትፈለጉ ሁሉ

መመሪያዎቹን እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ያውቃሉን?

የሚከተለው ቀላል መንገድ ይጠቀሙ;

በበየነ መረብ መረጃ ማግኛ ዘዴ አማካኝነት ወደ ተቋማችን ድረ ገጽ www.eag.gov.et ላይ በመግባት ከሚመጣሎት አማራጮች ውስጥ `ሕጎች` የሚለውን በመክፈት በውስጡ ከያዛቸው አማራጮች መካከል `የተመዘገቡ መመሪያዎች` የሚለውን ማዕቀፍ በመክፈት ሲያሻዎ መመሪያዎቹ በተሰጣቸው የመመሪያ ቁጥር ቅደም ተከተል አልያ ከተዘረዘሩት የመንግስት አስፈጻሚ ተቋማት ውስጥ መመሪያውን ሊያወጣ የሚችለውን ተቋም ስም በመምረጥ ተቋሙ ያወጣቸውን መመሪያዎች ዝርዝር ማግኘት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን፡፡

Advertisement

Author: Mulugeta Woldetsadik, Librarian/Information Professional at Hawassa University, Ethiopia [21st Century LIS Network: Information_Knowledge Retrieval & Dissemination Platform]

Mulugeta Woldetsadik, Librarian/Information Professional @ Hawassa University, , Sidama Region, Ethiopia

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: