Governing contested cities in Federations:Urban Politics,Confilcts and Policies of Addis Ababa & Dire Dawa, Ethiopia_ By Milkessa Midega

Mata duree: Governing contested cities in FederationsBarreessaa: Milkeessaa MiidhagaaRaabsaan: Imaltuu Books (Mohammed Gemechu) Teessoo: Finfinnee Caffee Araaraa(kiloo 6), Fuuldura karra guddicha yunivaristii Finfinnee siidaa Karl Marx madditi argama.Lakk. Bilb. 0911038897P.o.box. 57321 e mail: qulushemoh@gmail.com Finfinnee Giddu gala Aadaa Oromoo fulduraArdii Books(Tasfaayee) lak. bilbilaa +251920922565 Finfinnee Laga HaariitiMana kitaabaa Jaafaar lakk. bilbilaa 0911125324 Finfinnee Waajjiraalee Mootummaa OromiyaatiUsmaan, lak. bilbilaa 0987099813 Finfinnee JamootiMana kotaabaa Iluuti(Tamaam)lak. bilbilaa +251901904976 Dirree DhaawaatiDirree Dhawaa, Sabean Dire moll gubbaa mana maxxansaa sanyii Lak. bilbilaa +251913938579 Buraayuuti Mana kitaabaa DachaasaatiLak. bilbilaa +251912677529Adaamaati mana kitaabaa Bilisummaati(Saayid)Tel: +251923634151 Shaashammaneeti mana kitaabaa Madaala Sammuu(Mubaarak)Lakk. Bilb +251932683171 Ni argattu.Itti fuufa……

Advertisement

Author: Mulugeta Woldetsadik, Librarian/Information Professional at Hawassa University, Ethiopia [21st Century LIS Network: Information_Knowledge Retrieval & Dissemination Platform]

Mulugeta Woldetsadik, Librarian/Information Professional @ Hawassa University, , Sidama Region, Ethiopia

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: