የሰበር ችሎት ውሳኔዎች ቅጽ 24 ዲጂታል ቅጂ ይፋ ተደረገ


The Federal Supreme Court of Ethiopia -የኢትዮጵያ ፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት

 · የሰበር ችሎት ውሳኔዎች ቅጽ 24 ዲጂታል ቅጂ ይፋ ተደረገ**********************የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔዎች ቅጽ 24 የዝግጅት ምእራፉን አጠናቆ ለፍርድ ቤት ማህበረሰብ፣ ለህግ ባለሙያዎች፤ ለህግ ት/ት ተማሪዎችና መምህራን እና ሌሎች ባለድርሽ አካላት ተደራሽ ተደርጓል፡፡ የሰበር ውሳኔዎች ቅጽ 24 ጂታል ቅጂ በፍርድ ቤቱ ቴሌግራም ገጽ The federal supreme court of Ethiopia (https://t.me/fscethiopiaPR/60) ላይ ይገኛል፡፡በፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አስገዳጅ የህግ ትርጉም የተሰጠባቸው የሰበር ውሳኔዎች ተደራሽነት ለማስፋት በፍርድ ቤቱ የጥናትና የህግ ድጋፍ ዳይሬክቶሬት በኩል የተዘጋጀ ሲሆን ቅጹ 80 ውሳኔዎችን ይዟል፡፡ ከነዚህም መካከል 22 ውሳኔዎች የፍትሐብሔር ሥነ-ሥርዓት ሕግን፤ 5 ውሳኔዎች የቤተሰብ ጉዳይን፤ 3 ውሳኔዎች የአሠሪና ሰራተኛን፤ 12 ውሳኔዎች ንብረትን ፤ 6 ውሳኔዎች ንግድና ኢንሹራንስን፤ 3 ውሳኔዎች ውልን፤ 2 ውሳኔዎች ከውል ውጪ ኃላፊነትን፤ 2 ውሳኔዎች ግብርን፤ 16 ውሳኔዎች የወንጀል ሕግን፤ 5 ውሳኔዎች የወንጀል ሥነ-ሥርዓት ሕግን እና 4 ልዩ ልዩ ጉዳዮችን የተመለከቱ ውሳኔዎች ናቸው፡፡ቀደም ሲል ፍርድ ቤቱ አዘጋጅቶ ይፋ ያደረጋቸውን የሰበር ውሳኔዎች ቅጾች በህትመትና በበይነ መረብ እያሰራጨ ቢሆንም ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን የቅጂ (የሞራል) መብት ባላከበረ መልኩ በተለያዩ መንገዶች ቅጾቹ እየተዘጋጁና እየተሰራጩ መሆኑን ፍርድ ቤቱ ተረድቷል፡፡ ይህ ተግባር ለውሳኔዎቹ (ለቅጾቹ) ተደራሽነት መጨመር የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ትልቅ እንደሆነ ቢታመንም የተሳሳተና ፍ/ቤቱ ማያውቃቸው ውሳኔዎች ሊካተቱበት ስለሚችሉ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው መሆኑን አዘጋጅ ክፍሉ አሳስቧል፡፡https://t.me/fscethiopiaPR/60የፌ/ጠ/ፍቤት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት

Advertisement

The Journal of Academic Librarianship Volume 47, Issue 2, March 2021, 102303 SCIENCEDIRECT.COM


The problem and emergency of Librarian in the post-information era—“This access and service orientation became a liability for the professional status of librarians as information technology disintermediated access to information. Changes in information technology and increasing ease of access to information led to a shift in the role of li-brarians and to consequent questions about professional identity (Wil-son & Halpin, 2006). O’Connor argues that the growth of infor… See More

Library curriculum outside the classroom: Connecting library services to student learning

SCIENCEDIRECT.COM Library curriculum outside the classroom: Connecting library services to student learning The Journal of Academic Librarianship Volume 47, Issue 2, March 2021, 102303 Library curriculum outside the classroom: Connecting library services to student learning Author links open overlay panel Laura Krier Show more Share Cite https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102303 Get rights and content Under a Cre…

Source: Taken from My international professional colleague Boris: Library and Information Service fb Page

%d bloggers like this: